1,7 mld zł wyniósł przypis składki brutto spółek grupy Uniqa w ub.r. „Pomimo niesprzyjającej koniunktury, wyniki osiągnięte przez nasze spółki w 2009 r. są bardzo dobre.” – podkreśla Jarosław Parkot, prezes zarządu grupy Uniqa.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych osiągnięto wzrost przypisu na poziomie blisko 3 proc. Składka z tego typu ubezpieczeń wyniosła 770 mln zł. Największe przyrosty składek dotyczyły strategicznie ważnych linii biznesu, czyli ubezpieczeń: mieszkań i domów (wzrost o 14 proc.), zdrowotnych (58 proc.), ogniowych (7 proc.) oraz sprzedawanych za pośrednictwem grupy Raiffeisen.

Uniqa Życie w 2009 roku zebrała składkę przypisaną brutto w wysokości 962 mln zł. Składka regularna wyniosła 47 mln zł, wzrastając o 38,5 proc. w porównaniu z 2008 r. Duży wpływ miał tu rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 111 proc. wzrost. Dla produktów indywidualnych wzrost wyniósł 20 proc., a składka z bankowych ubezpieczeń kart i kredytów zwiększyła się o 15 proc.

"Strategicznym celem grupy Uniqa na rok 2010 jest wzrost wyprzedzający dynamikę rynku. Wymaga to od nas rozwoju produktów, kanałów sprzedaży i procesów.” – zapowiada Jarosław Parkot. Dodaje, że grupa skoncentruje się na ubezpieczeniach życiowych ze składką regularną oraz majątkowych o charakterze niekomunikacyjnym. Planuje także rozszerzyć ofertę dla wspólnot mieszkaniowych oraz budownictwa indywidualnego.

Źródło: Uniqa, PIU

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *