Oba segmenty działalności Grupy UNIQA w Polsce wykazały dodatni wynik finansowy netto za trzy kwartały tego roku. Na uwagę zasługuje również niemal 20% wzrost przychodów ze składek towarzystwa majątkowego.

Składka przypisana

Po trzech kwartałach w majątkowym UNIQA TU nastąpił wzrost sprzedaży na poziomie 19,3%, do 771 mln zł składki przypisanej brutto. Ubezpieczyciel planuje, że na koniec 2011 r. jego przypis w sektorze non-life przekroczy kwotę 1 mld zł.

W tym samym okresie w spółce życiowej składka przypisana wyniosła 325,2 mln zł wobec 745,9 mln zł w 2010 roku.rnrn- Spadek składki przypisanej to efekt biznesowej decyzji którą UNIQA podjęła wiele miesięcy temu, polegającej na zmniejszeniu sprzedaży produktów ze składką jednorazową, jednocześnie kładąc większy nacisk na wzrost składki regularnej – komentuje Andrzej Jarczyk, prezes zarządu UNIQA.

Wynik finansowy

W trzecim kwartale 2011 roku spółki UNIQA znacząco poprawiły wynik finansowy w stosunku do wyniku z 2010 roku.

– Po 9 miesiącach 2011 roku w spółce majątkowej wynik finansowy wyniósł 9,1 mln zł, gdzie analogiczny okres 2010 r. zakończony był ze stratą równą 41,8 mln zł. Tak zdecydowana poprawa wyniku finansowego – w stosunku do 2010 – to efekt dbałości o wzrost sprzedaży przy spadających wskaźnikach szkodowości i kosztów – argumentuje Jarczyk.

Z kolei, wynik finansowy w tym samym okresie w spółce życiowej wyniósł 2,1 mln zł (0,1 mln zł rok wcześniej). Polepszenie tego wskaźnika jest zasługą rozwoju sprzedaży produktów ze składką regularną, poprawy szkodowości w ubezpieczeniach grupowych oraz ścisłej kontroli ponoszonych kosztów.

Wzrost sprzedaży w strategicznych liniach produktowych

Wzrosty sprzedaży UNIQA realizuje we wszystkich strategicznych liniach produktowych. W dalszym ciągu dynamicznie rozwijają się ubezpieczenia komunikacyjne, gdzie Auto Casco wzrosło o 30%, a komunikacyjne OC o 15%. W obu przypadkach głównym czynnikiem wzrostu jest urealnienie składki w stosunku do poziomu ponoszonego ryzyka.

Oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych UNIQA dynamicznie rozwija:

• ubezpieczenie OC ogólne – wzrost o 34%,

• ubezpieczenia mieszkań – wzrost o 11%,

• ubezpieczenia od ognia – wzrost o 18%

• ubezpieczenie zdrowotne – wzrost o 86%.

Mimo kurczącego się rynku ubezpieczeń wypadkowych również w tej linii biznesu spółka majątkowa osiągnęła 6,5% wzrostu.

W spółce życiowej także występuje wysokie tempo wzrostu. Klasyczne produkty indywidualne rosły w okresie styczeń-wrzesień o 40,4% a ubezpieczenia z funduszem kapitałowym o 12,4%.

W grupie produktów ze składką jednorazową oprócz planowanego zmniejszenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie UNIQA stawia na rozwój pozostałych ubezpieczeń, wśród których dominują ubezpieczenia strukturyzowane notujące 261,1% wskaźnik wzrostu oraz ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, dla których zanotowano 81,8% wzrost.

Wskaźniki techniczne

Szkodowość po 3 kwartałach 2011 roku wynosi w spółce majątkowej 66% i jest niższa niż w analogicznym okresie 2010 roku (86%) i w pierwszym półroczu 2011 roku (67%). W obu obszarach widoczne są bardzo pozytywne tendencje w zakresie parametrów technicznych portfela, czyli rosnące średnie składki i stopy składek. Dodatkowo poprawie wyników sprzyjają także lepsze od ubiegłorocznych warunki atmosferyczne.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *