Uniqa majątkowa w I półroczu 2010 r. wypłaciła ponad 300 mln zł odszkodowań. Oznacza to wzrost o 27 proc. „W I półroczu br. Uniqa, podobnie jak cały rynek ubezpieczeń majątkowych, musiała zmierzyć się ze szkodami spowodowanymi bardzo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.” – wskazuje Christian Schwarz, prezes grupy.

W II kwartale br. przypis składki majątkowej Uniqi wzrósł o 9,6 proc., po I kwartale 2010 r. wzrost wynosił 7,6 proc. W rezultacie składka przypisana brutto za pierwsze 6 miesięcy br. wyniosła 434 mln zł. Najwyższy wzrost, 142 proc., dotyczył ubezpieczeń zdrowotnych.

Przypis składki Uniqa Życie wyniósł 501 mln zł. Składka regularna w I półroczu 2010 r. wyniosła 29 mln zł i wzrosła o 34 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. Duży wpływ na przychody ze składki regularnej miał rozwój ubezpieczeń grupowych (więcej o 57 proc.). W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu tj. dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 39 proc., a w ubezpieczeniach kart i kredytów 24 proc. Spółka wypłaciła 453,2 mln zł świadczeń brutto.

Źródło: Uniqa, PIU

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *