Uniqa rozszerza zakres ubezpieczenia mieszkań "przy czynszu" o nowe ryzyka oraz usługę assistance. Produkt skierowany jest do mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i innych zarządców nieruchomości.

Produkt zabezpiecza mienie klienta na wypadek kradzieży z włamaniem, rabunku oraz różnych zdarzeń losowych, m.in. ognia, wybuchu, zalania, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi,katastrofy budowlanej, pękania mrozowego czy wandalizmu.Oprócz mienia znajdującego się w mieszkaniu i odpowiedzialności cywilnej – objęty ochroną został również sam lokal mieszkalny. Zastosowano tu system "na pierwsze ryzyko".

Do ubezpieczenia dodano nową usługę assistance gwarantującą w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną pomoc specjalistów, np. ślusarza, elektryka, szklarza czy hydraulika oraz pomoc interwencyjną specjalisty w sytuacji, gdy awarii ulegnie sprzęt komputerowy, AGD czy RTV.

Dodatkowo Uniqa udostępnia klientom smsowy Serwis Pogodowy. W ramach tej usługi ubezpieczyciel ostrzega klientów przed gwałtownymi zmianami pogodowymi

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *