W 2011 r. biznes majątkowy UNIQA wygenerował ponad 1 mld zł zebranej składki, co oznaczało 17% wzrost przypisu w stosunku do osiągnięcia z roku 2010. Z kolei biznes życiowy wykazał 23,8% przypisu składki regularnej.

UNIQA TU

Rok 2011 był przełomowy w historii działalności spółki majątkowej, która przekroczyła 1 mld zł zebranej składki. Przypis za cały rok wyniósł 1.045,6 mln zł, co oznacza wzrost na poziomie 17% w stosunku do 2010 roku. Firma poprawiła również wynik finansowy o 74,5 mln zł w stosunku do roku 2010, zbliżając się do progu rentowności.

W 2011 roku spółka zanotowała wzrost we wszystkich strategicznych liniach biznesowych. W ubezpieczeniach komunikacyjnych – jednej z kluczowych linii produktowych – udało się osiągnąć wzrost przypisu przy jednoczesnej redukcji szkodowości bieżącego biznesu. Dynamicznie rozwijał się przypis z AC (wzrost +24,7%) oraz OC (wzrost +14,3%). W ubezpieczeniach majątkowych UNIQA zanotowała wzrost +14,3%. Najbardziej dynamiczne linie w tym segmencie to ubezpieczenia: od ognia (+17%), OC ogólne (+32%), techniczne (+23%) i mieszkaniowe (+9%). W ubezpieczeniach osobowych wzrosty odnotowano w produktach zdrowotnych (+77%), jak i wypadkowych (+9%).

UNIQA TUnŻ

Na koniec 2011 r. spółka życiowa osiągnęła zysk techniczny w kwocie 4,1 mln zł – wyższy o 2,7 mln zł niż w roku 2010. Przypis składki wyniósł 80 mln zł, czyli o 23,8% więcej niż w roku ubiegłym. Poprawa wyniku jest efektem rozwoju ubezpieczeń ze składką regularną, przy jednoczesnych działaniach stabilizujących rentowność tego portfela. Na osiągnięty rezultat w ubezpieczeniach na życie ze składką regularną wpływ miały wyniki ubezpieczeń grupowych (+40%), indywidualnych (+39%) oraz unit-linked (+36%). W przypadku ubezpieczeń ze składką jednorazową oprócz planowej redukcji krótkoterminowego ubezpieczenia „Kapitał & Pewność” zanotowano prawie 2-krotne wzrosty w ubezpieczeniach strukturyzowanych i unit-linked.

Komentarz prezesa

– W 2011 r. podjęliśmy intensywne działania, których celem była poprawa rentowności. Pracowaliśmy nad dopasowaniem naszych cen do poziomu ryzyka, a wszystkie zmiany w produktach i taryfach wspieraliśmy odpowiednimi programami motywacyjnymi dla sieci sprzedaży. Między innymi dzięki tego typu działaniom udało nam się zmniejszyć poziom szkodowości w spółce majątkowej z 96,4% do 71,7%. Jeśli chodzi o przyszłość to plany wzrostu budujemy na kilku filarach: rozwoju organicznym sieci sprzedaży, bancassurance oraz biznesie korporacyjnym, który dzisiaj nie jest już tylko planem, a realną siłą rozwoju i wzrostu UNIQA. W ostatnich miesiącach, działając sami lub w koasekuracji, pozyskaliśmy m.in. Jastrzębską Spółkę Węglową, warszawskie Metro oraz stadiony wybudowane na EURO 2012. Podjęliśmy wiele działań zmierzających do ulepszenia procesów wewnątrz spółek oraz funkcjonowania underwritingu i sprzedaży. Jednym z elementów strategii na 2012 r. jest dalsze umacnianie pozycji UNIQA na rynku ubezpieczeń dedykowanych mieszkalnictwu – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *