Od 1 czerwca 2009r. UNIQA wprowadza możliwość zgłaszania szkód przez internet i uruchamia nowe, telefoniczne Centrum Pomocy. Działania mają na celu optymalizację procesów likwidacyjnych i podniesienie jakości obsługi klienta.

Moment, w którym klient zgłasza się do towarzystwa ubezpieczeniowego w wyniku poniesionej szkody, jest kluczowym momentem warunkującym jego opinię na temat tej firmy oraz decyzję o dalszym korzystaniu z jej usług.

Kryterium oceny przestaje być cena usługi, a staje się jakość – wyjaśnia Jarosław Parkot, prezes zarządu Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do naszego procesu likwidacyjnego, starając się jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych klientów. Stawiamy na prosty, wygodny sposób zawiadamiania o zdarzeniu, szybką reakcję, rzetelnie przeprowadzone oględziny oraz decyzję odszkodowawczą popartą profesjonalnie skalkulowanym odszkodowaniem, gwarantującym skompensowanie strat – podsumowuje.

Konsekwencją przyjętej strategii jest właśnie wdrożony internetowy system zgłaszania szkód, obsługiwany przez stronę uniqa.pl.

Klient wypełnia odpowiedni formularz, w zależności od typu ryzyka, którego dotyczy zgłoszenie, który automatycznie trafia do Centrum Pomocy UNIQA. – Rozwój nowych technologii w połączeniu z rosnącym tempa życia powoduje, że coraz więcej spraw rozwiązujemy za pośrednictwem nowoczesnych kanałów dostępu, oszczędzając w ten sposób cenny czas. Szczególnie w krytycznych momentach, do jakich bez wątpienia należy wystąpienie szkody, klienci oczekują szybkiej reakcji ubezpieczyciela i formalności ograniczonych do minimum.

Nowy, internetowy kanał dostępu jest naszą odpowiedzią na te potrzeby – mówi Jarosław Matusiewicz, dyrektor Departamentu Odszkodowań i Świadczeń UNIQA.

Kolejnym krokiem jest otwarcie nowego, telefonicznego Centrum Pomocy, które przejmie pełną odpowiedzialność za wszystkie telefoniczne i internetowe zgłoszenia szkód i świadczeń. Oprócz przyjmowania zgłoszeń i rejestracji szkód, Centrum prowadzić będzie tzw. szybką likwidację szkód, w której decyzja odszkodowawcza może być podjęta na postawie jednej rozmowy telefonicznej.

Wcześniej telefoniczne zgłaszanie szkód było dostarczane dla UNIQA przez firmę zewnętrzną. Dzięki stworzeniu własnego call center zyskujemy pełną kontrolę nad zgłoszeniem szkody, które jest kluczowym elementem procesu likwidacyjnego. Jednocześnie, w trosce o najwyższą jakość naszych usług, jednostka ta będzie prowadzić badanie satysfakcji klienta – dodaje Matusiewicz.

Klienci UNIQA mają możliwość zgłaszania szkód: telefonicznie w Centrum Pomocy Grupy UNIQA, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  przez internet na stronie www.uniqa.pl osobiście w 4 Regionalnych Centrach Likwidacji Szkód i 13 Punktach Obsługi Klienta UNIQA  listownie lub faxem wysyłając wypełniony druk zgłoszenia szkody do Centrum Likwidacji Szkód UNIQA

Niezależnie od miejsca zgłoszenia, każde zgłoszenie jest natychmiast rejestrowane w jednolitym systemie rejestracji szkód.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *