Tegoroczny urlop zdecydowałaś się przesunąć na początek jesieni. Koleżanki, wypoczęte i opalone, powróciły już do pracy. Ty – oczyma wyobraźni widzisz siebie w ciepłych promieniach tajlandzkiego słońca. To już niedługo – umowa z biurem podróży i piękny folder z niecierpliwością czekają na wyjazd. Aby jednak Twój wypoczynek był prawdziwie atrakcyjny, musisz zadbać o kilka ważnych spraw. Udany urlop uzależniony jest nie tylko od ładnej pogody oraz oferowanych miejscowych atrakcji. Równie istotne są warunki, w jakich będziesz wypoczywać.

Kiedy upragniony wyjazd zbliża się wielkimi krokami, sprawdź jeszcze raz treść umowy z biurem podróży. Upewnij się także, jaki jest zakres i rodzaj ubezpieczenia, gwarantowanych przez organizatora. Dzięki temu zyskasz większą pewność, że wakacje będą naprawdę udane.

Dobra i prawidłowa umowa. Sprawdź dokładnie, z kim zawarłaś umowę – organizacja usług turystycznych wymaga zdobycia koncesji. Twój organizator musi być zatem wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez urząd marszałkowski tego województwa, w którym znajduje się siedziba organizatora. Zarówno numer wpisu do rejestru, jak i numer identyfikacji podatkowej (NIP) muszą znaleźć się w treści umowy. Zapytaj także znajomych, czy korzystali z ofert tego biura i czy są usatysfakcjonowani z poziomu i jakości usług.

Przeanalizuj dokładnie ofertę. Zwróć uwagę na jej treść: powinno z niej wynikać jednoznacznie, czy zawarłaś umowę z pośrednikiem lub agentem organizatora, czy też bezpośrednio z organizatorem. W umowie musi się być również uwzględniony precyzyjny opis czasu trwania oraz warunków imprezy i atrakcji towarzyszących, uwzględnionych w broszurach promocyjnych.

Jakakolwiek zmiana choćby jednego z elementów zawartej z Tobą umowy, musi się odbyć za Twoją zgodą. Jeśli nie zgodzisz się z nowymi warunkami, możesz odstąpić od umowy, otrzymując natychmiastowy zwrot wszelkich świadczeń finansowych wniesionych do organizatora.rnUbezpieczenie nie tylko turystyczne.

Wyjazd zorganizowany wiąże się z koniecznością ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Taka umowa ma z reguły charakter ubezpieczenia grupowego i jest zawierana przez biuro podróży. Musisz jednak pamiętać, że sumy ubezpieczenia w przypadku wspomnianego pakietu nie są zbyt wysokie.

– Czasem więc warto ubezpieczyć się również indywidualnie lub przynajmniej rozszerzyć zakres minimum ubezpieczeniowego oferowanego przez organizatora. Informacje dotyczące warunków ubezpieczenia zawarte są w polisie oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dokumenty te muszą być udostępnione każdemu ubezpieczającemu – Katarzyna Kasztelan-Przybylska z Grupy Concordia przybliża problematykę ubezpieczeń indywidualnych. Osoby prowadzące aktywny tryb życia w wymiarze prywatnym i zawodowym powinny zadbać o indywidualne ubezpieczenie osobowe następstw nieszczęśliwych wypadków, dodatkowo zabezpieczając swój dojazd w ramach zorganizowanej wycieczki lub też – własną działalność sportową.rnrnJeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, jako osoba ubezpieczona, masz gwarantowane świadczenie finansowe, zaś w przypadku Twojej śmierci pieniądze zostaną wypłacane osobie uposażonej, czyli tej, którą wskazałaś w umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym.

– Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą gwarantuje natomiast ubezpieczonemu zwrot kwoty wydanej na pokrycie kosztów leczenia, w związku z jego nagłym zachorowaniem w czasie pobytu za granicą – kontynuuje K. Kasztelan-Przybylska. W zależności od wariantu ubezpieczenia, koszty leczenia są refundowane wyłącznie na terytorium Europy lub – na terenie całego świata.

Warto pamiętać, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia są wyszczególnione także wszystkie zdarzenia nie objęte ubezpieczeniem. Nie otrzymasz więc odszkodowania np. za jazdę pod wpływem niedozwolonych leków, środków psychotropowych czy używek takich jak alkohol i narkotyki.

– Ochrona NNW nie dotyczy także sportów wyczynowych i amatorskiego uprawiania niebezpiecznych dyscyplin sportowych. Zdarzają się jednak oferty odstępujące od tej zasady. Nasza firma ubezpieczeniowa nie wyłącza uprawiania sportów amatorskich, za wyjątkiem sportów ekstremalnych – mówi K. Kasztelan-Przybylska z Grupy Concordia. Świadczeniem finansowym może być zatem objęty nawet wypadek podczas wakacyjnego, amatorskiego uprawiania sportu. Wystarczy odpowiednio dobrać polisę.

Wysokość składki indywidualnego ubezpieczenia zależy od Twojego wieku oraz czasu udzielania ochrony ubezpieczeniowej i charakteru wyprawy. Na jej wielkość ma także wpływ m.in. suma ubezpieczenia, wybrany wariant ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *