Zarejestrowana w Luksemburgu spółka będąca własnością francuskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Predica znajduje się w końcowym etapie przygotowań do startu na naszym rynku. Ma koncentrować się na sprzedaży polis inwestycyjnych. Sławomir Bilik, dyrektor polskiego oddziału zarejestrowanej w Luksemburgu spółki Predica, który będzie działał pod nazwą Credit Agricole Ubezpieczenia zapowiada rozpoczęcie sprzedaży w grudniu.

Bilik sprecyzował, że jego firma skoncentruje się na ubezpieczeniach inwestycyjnych, które będzie sprzedawać za pośrednictwem banków. Stąd też wzięła się rejestracja firmy w Luksemburgu, kraju o niskich podatkach i siedzibie największej liczby funduszy inwestycyjnych w Europie.

Według „Gazety Prawnej” firma ma też oferować ubezpieczenia ochronne na życie dodawane np. do kredytów czy kart. Dopiero po rozwinięciu działalności w zakresie ubezpieczeń na życie mają zostać wprowadzone ubezpieczenia majątkowe czy osobowe.

Pomimo tego, że do grupy Credit Agricole należy w Polsce Lukas Bank, to pierwsze oferty pojawią się w innych bankach. Jest to efektem strategii zakładającej otwartą architekturę spółki, czyli współpraca obejmuje różnych partnerów, a nie odbywa się jedynie w ramach grupy.

We Francji Predica lideruje w segmencie sprzedaży polis za pośrednictwem banków, co daje jej drugie miejsce na rynku ubezpieczeń na życie ogółem. Przed kilku laty francuska grupa podjęła decyzję, że obok bankowości będzie rozwijała działalność ubezpieczeniową, żeby stworzyć grupę bankowo-ubezpieczeniową.

Sprzedaż polis inwestycyjnych przez banki rośnie bardzo dynamicznie, np. Allianz, dzięki współpracy z Pekao, notuje dwukrotnie wyższy wzrost przychodów do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych niż średnia na rynku (28,7 proc.).

LIDERZY RYNKU POLIS INWESTYCYJNYCH

Liczący się na rynku polis inwestycyjnych gracze to 10 towarzystw na życie. Z tego 5 największych firm zgromadziło 79 proc. łącznej wartości aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Liderem rynku pozostaje Commercial Union (34,8 proc. udziału w rynku), który najdłużej sprzedaje polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Na drugim miejscu znajduje się Aegon, a na trzecim PZU Życie.

35,6 mld zł zgromadziły towarzystwa w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych na koniec czerwca ( wg Analizy Online )

( źródło: „Gazeta Prawna” z 19.09.2007 r. )

www.gu.com.pl

 

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *