Warta, InterRisk, HDI-Asekuracja oraz nieoficjalnie PZU i Allianz, podjęły decyzję, aby w tym miesiącu podnieść stawki na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC.

Na sprzedaży polis odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych towarzystwa ubezpieczeniowe w sumie w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku straciły 556,3 milionów złotych. Dziesięciu największym ubezpieczycielom majątkowym większość strat w ich wynikach generują właśnie ubezpieczenia komunikacyjne.

Wyżej wymienione firmy ubezpieczeniowe po pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku miały ujemny techniczny wynik za sprzedaży tego typu ubezpieczeń. Na wzrost stawek zdecydowały się największe towarzystwa, dlatego też nie spodziewają się dużej straty klientów.

Źródło: Gazeta Wyborcza, Parkiet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *