poniedziałek, 26 luty 2007 r.

Zysk netto TUiR WARTA po 4 kwartałach 2006 roku wyniósł 123 mln zł i był najwyższy w dotychczasowej historii. Także TUnŻ WARTA uzyskała najlepszy rezultat finansowy: 13 mln zł.

– To dobre wyniki finansowe. Na wypracowanie wysokich zysków w spółkach Grupy wpłynęło zwiększenie wyniku technicznego oraz wzrost wyniku z działalności inwestycyjnej. Bardzo skuteczna okazała się realizacja modelu bancassurance z Kredyt Bankiem. Skutkowało to wysoką, bo ponad 142% dynamiką składki przypisanej brutto w życiowej WARCIE – powiedział Krzysztof Kudelski, prezes TUiR WARTA.rnPrzypis składki brutto dla Grupy na koniec IV kwartału wyniósł 2.309 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 118 mln zł, tj. o 5,4% w porównaniu do ubiegłego roku.rnrnTUiR WARTA SArnNajwyższy w dotychczasowej historii wynik finansowy netto osiągnął poziom 123 mln zł. rnOznacza to wzrost o 27 mln zł, tj. o 28,1% w porównaniu do zysku netto osiągniętego w 2005 roku. Głównymi czynnikami poprawy wyniku finansowego były:rnwynik techniczny ubezpieczeń, wyższy o ponad 55 mln zł niż w 2005 r., w efekcie wyższej składki zarobionej, jak również poprawy (o 1,4 pp.) poziomu szkodowości (z 65,1% na koniec 2005 do 63,7% na koniec 2006 roku),rnwynik z działalności inwestycyjnej, wyższy o 21 mln zł w porównaniu do 2005 r.rnWypracowana w 2006 roku składka zarobiona na udziale własnym w wysokości 1.533 mln zł ukształtowała się na poziomie wyższym o 26 mln zł (o 1,7%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast składka przypisana brutto osiągnęła poziom w wysokości 1.741 mln zł, przy czym znaczny wzrost przypisu brutto odnotowano w ubezpieczeniach: mieszkaniowych, osobowych, finansowych oraz morskich. rnWprowadzono nowe produkty dla klientów indywidualnych i biznesowych, m.in. ubezpieczenie mieszkaniowe – WARTA DOM KOMFORT, oparte na formule „all risks” oraz nowoczesny pakiet WARTA EKSTRABIZNES dla małych i średnich przedsiębiorstw, chroniący przed większością ryzyk gospodarczych. Wzbogacona została także oferta ubezpieczeń komunikacyjnych WARTY m.in. o dodatkowe opcje w usługach assistance (samochód zastępczy, pomoc w przypadku awarii) oraz ubezpieczenie WARTA Auto – Szyby. W 2006 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wzrósł w porównaniu do 2005 roku o 59 pp. do poziomu 297,6%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami wzrósł odpowiednio o 5,4 pp., rndo 117,7%.rnrnrnTUnŻ WARTA S.A.rnTUnŻ WARTA również wypracowało w 2006 roku najlepszy w swojej historii wynik finansowy netto w wysokości prawie 13 mln zł, wyższy o 10,7% niż w 2005 roku.rnBardzo dobre wyniki finansowe WARTY życiowej osiągnięto dzięki wysokiej dynamice składki przypisanej brutto (142,7%), będącej efektem sukcesu w sprzedaży trzech nowych produktów o charakterze inwestycyjnym – Warta Zysk Europejski, Warta Farmacja, Warta Azja Plus, a także dzięki bliskiej współpracy z Kredyt Bankiem. Składki przypisane brutto wzrosły z 398 mln do 568 mln zł. Wzrósł także o 40% wynik techniczny z prawie 11 mln do ponad 15 mln zł.rnDo głównych czynników poprawy wyników spółki, poza wysokim poziomem sprzedaży produktów bancassurance, należy zaliczyć także aktywizację sprzedaży w obszarze ubezpieczeń grupowych oraz kontynuację polityki optymalizacji kosztów.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *