Jak informuje portal finansowy GazetaPrawna.pl, Rada Rozwoju Rynku Finansowego działająca przy Ministerstwie Finansów, kończy prace nad uporządkowaniem kwestii dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy i ważności dokumentu wygenerowanego elektronicznie. Portal dodaje, że projektodawca uznał, iż należy zmienić a nie interpretować przepisy. Według informacji GazetaPrawna.pl, zmianie ulegnie zapis, mówiący o konieczności przedstawienia dokumentu, jako potwierdzenia umowy. Tym dokumentem, będzie wydruk komputerowy, potwierdzający umowę.

Jakub Lutyk, rzecznik prasowy ministerstwa finansów, mówi portalowi finansowemu GazetaPrawna.pl, że w zakresie przedstawionych przez członków grupy roboczej koncepcji i rekomendacji, grupa rozpatrywała dwa warianty w zakresie modus operandi w stosunku do tego zagadnienia tj. możliwość przyjęcia interpretacji przepisów w tym względzie albo w razie konieczności – ich zmianę. Ostatecznie w toku jej prac została wskazana i zaakceptowana konieczność zmiany przepisów.

Lutyk informuje, że rekomendacja grupy roboczej jest taka, iż w tym przypadku zmianie powinny ulec regulacje ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

GazetaPrawna.pl pisze, że zakończenie prac według wstępnych planów nastąpi na koniec pierwszego półrocza tego roku.

(źródło: GazetaPrawna.pl)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *