2,64 miliarda zł w ubezpieczeniach majątkowych i 501,63 milionów zł w ubezpieczeniach na życie – tyle wyniosły składki przypisane brutto zebrane w 2009 roku w sopockiej Grupie Ergo Hestia.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, w ciągu czterech kwartałów 2009 roku zebrało 2,18 miliarda zł składki przypisanej brutto. Tym samym dynamika sprzedaży ubezpieczeń majątkowych w Ergo Hestia wyniosła 121 proc. w porównaniu analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk netto firmy wyniósł 48,88 milionów zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało 501,63 milionów zł składki przypisanej brutto. Dynamika sprzedaży wyniosła 186 proc., a zysk netto 12,45 milionów zł.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi – zebrało 453,25 miliony zł składki przypisanej brutto. Dynamika sprzedaży wyniosła 127 proc. Zysk netto MTU wyniósł 17 milionów złotych.

Komentarz Małgorzaty Makulskiej, wiceprezes Zarządu:

„W 2009 roku ERGO Hestia zmieniła historyczny układ sił na rynku ubezpieczeń majątkowych, zdobywając drugie miejsce pod względem składki przypisanej brutto. Wynik osiągnięto w sytuacji szczególnie trudnej dla towarzystw ubezpieczeniowych. Kluczem do sukcesu okazała się ponadrynkowa dynamika sprzedaży, która utrzymywała się we wszystkich kwartałach minionego roku, generując po 12 miesiącach ponad 2 miliardowy przypis składki brutto.

Doskonały wynik to zasługa wielokanałowego modelu dystrybucji, wspieranego poprzez ciągły rozwój sieci, a tym samym dostępność oferty ERGO Hestii na rynku.

Niezmiennie wyróżnikiem firmy pozostaje proces likwidacji szkód, który w 2009 roku był wciąż doskonalony. Hestia jako pierwsza na rynku zagwarantowała w 2009 r. możliwość pełnej likwidacji szkód przez Internet, wprowadzając eKonto ubezpieczeniowe. Cały czas wzrasta też ilość szkód likwidowanych w tzw. Procedurze uproszczonej, bez oględzin i przy minimalnym zaangażowaniu klienta. Działania podjęte w celu stworzenia jak najbardziej przyjaznego i optymalnego procesu likwidacji szkód spowodowały spadek ilości reklamacji klientów o 35% w porównaniu z rokiem 2008.

MTU (Moje Towarzystwo Ubezpieczeń), druga spółka majątkowa Grupy ERGO Hestia rozwijała się równie szybko, wykorzystując unikatowy model biznesowy do utwierdzenia swojej pozycji w czołówce ubezpieczycieli komunikacyjnych, zdobywając 5-cio procentowy udział w tej kategorii rynkowej (OC).

Spółka Grupy ERGO Hestia oferująca ubezpieczenia na życie (STU EHnŻ) również zrealizowała strategiczne cele. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z bardzo wysoką, ponad 180% dynamiką sprzedaży, osiągniętą głównie dzięki sprzedaży produktów ochronnych.

Grupa ERGO Hestia będzie kontynuowała realizację strategii, której fundamentem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w spółkach przy równoczesnej rozbudowie sieci dostępności i silnych działaniach wizerunkowych”.

źródło: Ergo Hestia SA

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *