W I półroczu 2010 roku spółki Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce odnotowały:

935 mln składki przypisanej:

434 mln zł UNIQA TU SA

501 mln zł UNIQA TU na Życie SA

wzrost dynamiki składki przypisanej w obu spółkach rnrekordowy wzrost sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SArnrnW II kwartale UNIQA TU SA zwiększyła tempo wzrostu składki przypisanej do poziomu 9,6% – po I kwartale 2010 roku wzrost wynosił 7,6%. W rezultacie składka przypisana brutto za pierwsze 6 miesięcy 2010 roku wyniosła 434 mln zł.

Podobnie jak w I kwartale, spółka kontynuuje dynamiczny wzrost we wszystkich strategicznie ważnych liniach biznesu – składka z ubezpieczeń mieszkaniowych wzrosła o 18%, z ubezpieczeń ogniowych o 5%, wypadkowych o 24%. W dalszym ciągu dobrze rozwijają się ubezpieczenia non-life sprzedawane we współpracy z Raiffeisen Bank i Raiffeisen Leasing. Bardzo dynamicznie rozwijają się ubezpieczenia zdrowotne, w których po I półroczu 2010 osiągnięto 142% wzrost. Jeżeli chodzi o stanowiące połowę portfela ubezpieczenia komunikacyjne, to w ubezpieczeniu Auto Casco w I półroczu 2010 roku zanotowano 9% wzrost. W tym samym okresie składka z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wzrosła o 5%.rnrn- W I półroczu br. UNIQA TU SA, podobnie jak cały rynek ubezpieczeń majątkowych, musiała zmierzyć się ze szkodami spowodowanymi bardzo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. W I kwartale były to bardzo silne mrozy i opady śniegu, które wpłynęły negatywnie na szkodowość ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń skierowanych do sektora mieszkalnictwa i spółdzielczości mieszkaniowej. W II kwartale dodatkowo mieliśmy do czynienia z powodziami, które na przełomie maja i czerwca dotknęły znaczną część kraju. Ponadto spółka zanotowała kilka dużych szkód w sektorze korporacyjnym. W efekcie wspomnianych zdarzeń szkodowych pierwsze półrocze br. spółka zakończyła stratą w wysokości 27,7 mln PLN, co oznacza pogorszenie w porównaniu z wynikiem po I kwartale jedynie o 2,1 mln PLN, pomimo szkód powodziowych, które miały miejsce w II kwartale. Wpływ szkód powodziowych udało się w dużej części zrównoważyć wyższą sprzedażą i dochodami z lokat oraz ścisłą kontrolą ponoszonych kosztów – tłumaczy Hans Christian Schwarz, prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku spółka spełnia wszystkie wymagane polskim prawem normy wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 93,8 mln zł (wskaźnik pokrycia wyniósł 214%), natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką 28 mln zł (co odpowiada wskaźnikowi pokrycia w wysokości 103%).

Źródło: Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *