Do kwoty nawet 5 mln euro będą chronieni przez ubezpieczyciela poszkodowani w wypadkach drogowych. Od 11 czerwca 2012 r. rosną tzw. sumy gwarancyjne w obowiązkowych komunikacyjnych ubezpieczeniach OC. Oznacza to lepszą ochronę poszkodowanych.

Suma gwarancyjna, czyli górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela OC, wynosi obecnie w Polsce 2,5 mln euro za szkody na osobie oraz 500 tys. euro za szkody związane z mieniem. Od 11 czerwca limity te wzrosną odpowiednio do 5 mln euro i 1 mln euro.

Zgodnie z prawem, jeżeli zdarza się tak, że skutki wypadku drogowego są wyższe niż suma gwarancyjna, wszelkie koszty ponad limit ubezpieczenia ponosi sprawca wypadku. – Zmiany wchodzące w życie 11 czerwca ograniczą takie ryzyko do minimum. Oczywiście jest to korzyść przede wszystkim dla poszkodowanych, ale także dla kierowców, którym zdarzyło się spowodować szkodę. Prawdopodobieństwo, że będą musieli odpowiadać za nią z własnej kieszeni, będzie jeszcze niższe, niż dotychczas – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Tragiczne zdarzenia wiążące się z wypłatami milionowych kwot odszkodowań, mają miejsce na szczęście bardzo rzadko. Zdecydowana większość szkód to stłuczki, w których nikt nie doznał obrażeń. W 2011 r. średnie odszkodowanie z tytułu OC wyniosło około 5 tys. zł.

Warto pamiętać, że suma gwarancyjna jest jedynie limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Sama z siebie nie oznacza realnie wyższych zobowiązań. – To tak jak z limitem na karcie kredytowej: wyższy limit nie oznacza, że mamy obowiązek wydawać więcej pieniędzy – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński. Między innymi z tego powodu trudno uznać samo podniesienie limitów za jakikolwiek czynnik cenotwórczy. Oczywiście polityka cenowa jest indywidualną decyzją każdego ubezpieczyciela, jednak o wzroście sum gwarancyjnych wiadomo od 5 lat, tj. od czerwca 2007 r. Ubezpieczyciele zdążyli się przygotować już do tego wydarzenia.

Nie można zapominać o tym, że na polskim rynku działa obecnie co najmniej kilka czynników, mających wpływ na wzrost stawek w ubezpieczeniach OC, jak np. koszty szkód osobowych, zadośćuczynienia.

Polska Izba Ubezpieczeń

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *