Przez pierwsze dziewięć miesięcy ubiegłego roku Polacy odbyli w sumie 38 mln podróży, o 10 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli 5,4 mld zł. Więc przy założeniu, że ubezpieczenie kosztuje 10 proc. opłaty za wyjazd, przypis składki towarzystw dzięki turystom wynosi w skali roku ponad pół miliarda złotych. Prognozy są korzystne dla firm ubezpieczeniowych. Według przewidywań liczba wyjazdów w kolejnych latach wzrośnie, co oznacza zwiększenie wpływów dla towarzystw. rn rnJak prognozuje Instytut Turystyki za sześć lat na podróże zagraniczne Polacy będą wydawać 7,5 mld zł rocznie. Dobra koniunktura jest efektem przede wszystkim otwarcia zagranicznych rynków pracy po wejściu Polski do UE, powszechność tanich linii lotniczych oraz wzrost zamożności społeczeństwa. Zdaniem ekspertów z branży ubezpieczeniowej dynamiczny rozwój rynku oraz rosnące z roku na rok potrzeby ubezpieczeniowe osób wyjeżdżających będą sprzyjały tworzeniu nowych produktów. (źródło: „WSJ Polska” ) rn

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *