W związku z koniecznością dostosowania się Polski do wymogów Unii Europejskiej, od 11.12.2009 r. obowiązują wyższe minimalne sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym.

W przypadku umów zawieranych od 11 grudnia 2009 r. do 10 czerwca 2012 r. wyniosą one:

– w przypadku szkód na osobie – 2,5 mln euro,

– w przypadku szkód w mieniu – 500 tys. euro rnrnw odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Dotychczas sumy te wynosiły odpowiednio 1,5 mln euro i 300 tys. euro.

Informacja własnarnrn

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *