W dniu 26 października 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokończyła trzydzieste posiedzenie. Podczas kontynuowanych po dwudniowej przerwie obrad KNF jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu z dniem 26 października 2007 r. zarządu komisarycznego w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń SA (PTU) z powodu długotrwałej niemożności wykonywania zadań przez organy spółki.

Celem, który przyświecał Komisji przy ustanowieniu zarządu komisarycznego w PTU było przywrócenie działania organów spółki. Innych powodów brakło, gdyż kondycja finansowa towarzystwa nie budzi zastrzeżeń i jego wypłacalność nie jest zagrożona. KNF uspokaja, że ustanowienie zarządu komisarycznego nie powinno mieć wpływu na sytuację klientów i pracowników PTU, a ustabilizowanie sytuacji w spółce zdaniem Komisji powinno podnieść wiarygodność ubezpieczyciela i w konsekwencji zwiększyć również wartość spółki dla akcjonariuszy.

Ustanowiony przez KNF zarząd komisaryczny został wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym. W jego skład wchodzą dwie osoby: Olgierd Jatelnicki (prezes zarządu) i Stanisław Bołdak (członek zarządu). Zarząd komisaryczny, który będzie współpracował z Urzędem KNF, ustanowiono na dwa miesiące z możliwością przedłużenia.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *