Zgodnie z Zasadami Prywatności, INTER-TUR nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Zasadami Prywatności, prosimy abyś nie odwiedzał / odwiedzała serwisów oraz nie nabywał /nabywała produktów i nie korzystał / korzystała z usług oferowanych przez INTER-TUR.
INTER-TUR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach Prywatności.

W czasie korzystania z serwisów należących do INTER-TUR lub usług świadczonych przez INTER-TUR, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te, to z reguły imię i adres e-mail. W niektórych przypadkach (np. w celu odebrania kuponu promocyjnego) możesz zostać proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu lub świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Uzyskanie elektronicznych a zarazem bezpłatnych wiadomości, poradników, kursów, itp. informacji, należących i dystrybuowanych przez INTER-TUR, wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obligatoryjne.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu odbiorcy odpowiednią wiadomość. Podane imię pozwala INTER-TUR zwracać się do odbiorców i klientów po imieniu.

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez INTER-TUR wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

INTER-TUR zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Zasadami Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości, INTER-TUR rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów INTER-TUR.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych INTER-TUR.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do INTER-TUR i dotyczące usług, produktów i serwisów nieobsługiwanych przez INTER-TUR nie podlegają Zasadom Prywatności.

Niektóre obszary serwisów należących do INTER-TUR mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zasady Prywatności nie dotyczą serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do INTER-TUR.

Wszelkie materiały informacyjne i edukacyjne dostępne pod adresem internetowym www.intertur.com.pl, www.extraubezpieczenia.pl oraz innymi adresami należącymi do INTER-TUR lub rozpowszechniane przez INTER-TUR, przygotowywane są przez pracowników i współpracowników INTER-TUR. zgodnie z ich najlepszą wiedzą i wolą. Dokładamy starań, aby informacje te były rzetelne, a w szczególności, by komentarze i porady odnoszące się do stanu prawnego odpowiadały treści przepisów. Trzeba jednak pamiętać, że wyrażone tam opinie odzwierciedlają jedynie poglądy autorów a zarówno opinie, jak pozostałe informacje nie powinny być odbierane jako źródło praw i obowiązków. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje i czynności podjęte przez odbiorców i czytelników materiałów przez nas publikowanych a pozostające w związku z treścią ww. materiałów. Porady i sugestie, których udzielamy, przed ich zastosowaniem, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.

Będziemy wdzięczni za informacje o zauważonych błędach lub nieścisłościach, jak też za wszelkie inne sugestie dotyczące formy i zawartości naszych materiałów.

ZUU INTER-TUR Sp. z o.o.
ul. Sabały 3, 02-174 Warszawa

 

 

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *