czwartek, 22 marzec 2007

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ma czas na znowelizowanie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych do 11 czerwca br. Istnieją uzasadnione obawy, że ze względu na powolny tryb legislacji powyższy termin nie zostanie zachowany. Niestety, mimo zbliżającej się już 3 rocznicy naszej akcesji do Unii Europejskiej oraz trwającego od kilkunastu lat procesu dostosowywania polskiego prawa do wymogów prawa unijnego wciąż podstawowym problemem jest opieszałość prawodawców. W niniejszym przypadku, jest to o tyle istotne, że treść nowelizacji to zapisy Piątej Dyrektywy Komunikacyjnej, dodajmy, że w swoim założeniu korzystniejsze dla poszkodowanych.

Zmianie ulegną sumy gwarancyjne na polisach OC komunikacyjnego. W przypadku szkód na osobie będzie to 2 mln euro, a nie 1,5 mln euro jak obecnie. Limit przy szkodach na mieniu będzie wynosił 400 tys. euro (przy 300 tys. euro obecnie). W ciągu pięciu najbliższych lat kwoty te mają wzrosnąć do odpowiednio 5 mln euro i 1 mln euro, przewidzianych przez wspomnianą dyrektywę. Tyle wynosi bowiem tzw. okres przejściowy.

Zwiększenie limitu sum gwarancyjnych w OC komunikacyjnym nie podniesie wysokości stawek za takie polisy. Dla ubezpieczycieli najważniejszymi czynnikami do określenia kwoty składek są: średnia wartość szkody i częstość zdarzeń. Prawdopodobieństwo wykorzystania tak wysokiego limitu nawet raz w ciągu roku jest niewielkiern rnInna zmiana to pokrywanie wszystkich szkód wyrządzonych przez niezidentyfikowanych kierowców przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wg obecnych przepisów wypłaca odszkodowania jedynie za tzw. szkody na osobie. W nowej regulacji ma też pokrywać szkody na mieniu (np. za rozbite auto), ale jedynie w sytuacji, gdy jednocześnie wypłaci odszkodowanie za znaczącą szkodę na osobie.

Kolejną nową regulacją będzie wprowadzenie zasady uzyskiwania przez klientów zaświadczeń o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Nie jest jeszcze przesądzone, w gestii których instytucji ( UFG czy też towarzystw ubezpieczeniowych ) znajdzie się obowiązek ich wystawiania ani też jaki będzie tryb uzyskania zaświadczenia przez klienta.

Źródło: „Gazeta Prawna”

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *