Jak informuje „Gazeta Prawna”, niedługo ma zacząć funkcjonować system, w którym koszty leczenia ofiar wypadków drogowych są pokrywane z polis OC ich sprawców. Jego działanie będzie możliwe dzięki projektowi nowelizacji ustawy o finansowaniu leczenia ofiar wypadków drogowych, autorstwa Ministerstwa Zdrowia (wcześniej ustawa ta wprowadziła podatek Religi). Gazeta przypomina, że od 1 października ubiegłego roku towarzystwa ubezpieczeniowe są zobowiązane do przekazywania 12 proc. od wartości wszystkich zawartych polis OC komunikacyjnej do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ze zgromadzonych w ten sposób pieniędzy miały być pokrywane koszty leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych. Jednak system ten nie funkcjonował ze względu na brak odpowiednich informacji z Policji pozwalających na identyfikację sprawców wypadków.

Kolejnym utrudnieniem było to, że chcąc skorzystać ze środków pobieranych w ramach podatku Religi, NFZ musiał czekać na skazanie sprawcy wypadku prawomocnym wyrokiem sądowym. Te czynniki spowodowały, że 200 mln zł z tytułu wpłat ubezpieczycieli nie było wykorzystywane. W konsekwencji koszty świadczeń udzielanych ofiarom wypadków drogowych obciążały budżety szpitali.

Gazeta Prawna” informuje, że propozycja Ministerstwa Zdrowia przewiduje, iż od 1 listopada tego roku zmianie ulegnie przede wszystkim sposób przekazywania pieniędzy do NFZ przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, mówi, że zostanie zlikwidowana miesięczna opłata ryczałtowa w wysokości 12 proc., jaką ubezpieczyciele przekazywali do Funduszu na pokrycie kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych. Zastąpi ją rozwiązanie zwane systemem regresowym, w którym to towarzystwa ubezpieczeniowe będą pokrywać faktyczne koszty leczenia poszkodowanych w wypadkach.

Stanisław Borkowski, przewodniczący Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeniowej uważa, że z pewnością taki sposób finansowania kosztów leczenia osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych będzie bardziej przejrzysty. A świadczeniodawcy w końcu będą dostawać pieniądze za udzielone świadczenia.

„Gazeta Prawna” informuje, że kolejną zmianą będzie to, iż Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie musiał również czekać na ogłoszenie prawomocnych wyroków sądowych. Gazeta pisze, iż z uzasadnienia do ustawy wynika, że nieprzypisanie winy i np. umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy wypadku nie będzie automatycznie zwalniać zakładu ubezpieczeń z obowiązku pokrycia kosztów leczenia poszkodowanego.

(źródło: „Gazeta Prawna” z 4.07.2008 r.)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *