Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 11 lutego 2005 r. (sygn. III CK 352/04) stwierdził m.in., iż niemożliwość okazania przez kierowcę dokumentu stwierdzającego nabyte uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wyłącza odpowiedzialności PZU SA, przewidzianej w § 8 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco.

Sprawa była następstwem pozwu Zbigniewa T. przeciwko PZU, w którym powód dochodził odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC za szkodę powstałą wskutek uszkodzenia samochodu w wypadku, spowodowanym przez jego syna, nie posiadającego ważnego prawa jazdy.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *