Brak prawa jazdy

Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 11 lutego 2005 r. (sygn. III CK 352/04) stwierdził m.in., iż niemożliwość okazania przez kierowcę dokumentu stwierdzającego nabyte uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wyłącza odpowiedzialności PZU SA, przewidzianej w § 8 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco. Sprawa była następstwem pozwu Zbigniewa T. przeciwko PZU, w którym powód dochodził odszkodowania […]