Lkwidując szkodę z ubezpieczenia OC (tzn., jeśli np. ktoś uszkodził Twój pojazd), możesz domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

Wynika to z kodeksowych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, które pozwalają uwzględnić, oprócz rzeczywiście poniesionej straty, również tzw. utracone korzyści. Takimi właśnie utraconymi korzyściami w Twoim wypadku będzie

utrata samochodu, czyli możliwości wykonywania pracy i zarabiania na życie.

Jeżeli nie używasz auta do celów zarobkowych a zamierzasz także wystąpić do zakładu ubezpieczeń o zwrot kosztów wynajmu, masz znacznie mniejsze pole manewru. W takim przypadku, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe, co do zasady odmawiają rekompensaty tego typu kosztów, powinieneś uzasadnić konieczność wynajmu, co nie musi był łatwe.

Oczywiście, czas wynajmu auta nie może być nieograniczony. Maksymalny okres to czas jego naprawy a w zasadzie nawet czas, w jakim naprawa powinna być dokonana.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *