Dla tych, którzy wykorzystują auto jako narzędzie swojej pracy

Lkwidując szkodę z ubezpieczenia OC (tzn., jeśli np. ktoś uszkodził Twój pojazd), możesz domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Wynika to z kodeksowych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, które pozwalają uwzględnić, oprócz rzeczywiście poniesionej straty, również tzw. utracone korzyści. Takimi właśnie utraconymi korzyściami w Twoim wypadku będzie