Komisja Nadzoru Finansowego domaga się zmian w ustawie o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej, polegających na przyznaniu KNF uprawnień do wprowadzenia zakazu rozpowszechniania reklam, w przypadku gdy wprowadzają one w błąd.

Przewidywana, maksymalna kara za niezastosowanie się do takiej decyzji to 500 tys. zł.

 za: Gazeta Prawna nr 28 z dnia 08.02.2007

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *