Karne reklamy

Komisja Nadzoru Finansowego domaga się zmian w ustawie o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej, polegających na przyznaniu KNF uprawnień do wprowadzenia zakazu rozpowszechniania reklam, w przypadku gdy wprowadzają one w błąd. Przewidywana, maksymalna kara za niezastosowanie się do takiej decyzji to 500 tys. zł.  za: Gazeta Prawna nr 28 z dnia […]