piątek, 11 maj 2007

Według deklaracji wiceministra finansów Arkadiusza Huzarka, ministerstwo chce jesienią uregulować sprawę odszkodowań wypłacanych z komunikacyjnego ubezpieczenia OC i napraw powypadkowych. Według deklaracji wiceministra prace grupy roboczej zajmującej się projektem zmian w przepisach ubezpieczeniowych zakończą się we wrześniu, a w październiku projekt mógłby trafić pod obrady rządu.

Poselski projekt nowelizacji ustaw: o działalności ubezpieczeniowej oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych stanowił przedmiot prac sejmowych komisji rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki.

Według zapisów projektu dotyczących napraw powypadkowych, ubezpieczony musiałby decydować, czy przyjmuje odszkodowanie w gotówce, czy też decyduje się naprawiać samochód w warsztacie wystawiającym faktury VAT.
Jeśli ubezpieczony decydowałby się na naprawę, ubezpieczyciel rozliczałby się z warsztatem tylko na podstawie faktur. Możliwość rozliczania się poszkodowanego na podstawie kosztorysu przestałaby istnieć.

Poseł wnioskodawca Michał Wójcik z PiS uważa, że przyjęcie takiego rozwiązania zmniejszyłoby szarą strefę. Klienci dokonywaliby napraw w legalnie działających warsztatach a problem wykorzystywania skradzionych części do napraw w małych warsztatach znacznie by się zmniejszył. Według Ministerstwa Finansów dobrą decyzją byłoby wstrzymanie prac nad projektem poselskim. Resort finansów tłumaczy swoje stanowisko tym, że odpowiednie rozwiązania mają znaleźć się w przygotowywanej przez MF szerokiej nowelizacji przepisów.

Jak powiedział PAP Arkadiusz Huzarek, chodzi rzeczywiście o zwalczenie szarej strefy i ucywilizowanie rynku, ale musi to nastąpić w taki sposób, żeby uniknąć problemów systemowych, kwestii konstytucyjnych czy prawa unijnego.rnrnDane Komendy Głównej Policji są jasne: spadek liczby kradzieży samochodów, w tym kradzieży na części jest faktem i ma stałą tendencję spadkową . W 1999 r. zanotowano ponad 71,5 tys. kradzieży, natomiast w roku 2006 już tylko 30,5 tys.

Według towarzystw ubezpieczeniowych zmniejszenie liczby kradzieży zawdzięczamy m.in. tanim częściom zamiennym oraz recyklingowi, w wyniku którego również odzyskuje się części.

Ubezpieczyciele zwracali również uwagę, że w naszym kraju liczba warsztatów samochodowych wynosi ponad 20 tys. a zatrudnienie w nich znajduje ok. 50 tys. osób. Nie wszystkie są podatnikami VAT i nie wszystkie mogą wystawiać faktury, więc wprowadzenie przepisów w wersji proponowanej przez posłów najprawdopodobniej oznaczałoby konieczność zakończenia działalności.

( źródło: „Puls Biznesu” )

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *