Ministerstwo Finansów: zmiana prawa odnośnie odszkodowań i napraw powypadkowych

piątek, 11 maj 2007 Według deklaracji wiceministra finansów Arkadiusza Huzarka, ministerstwo chce jesienią uregulować sprawę odszkodowań wypłacanych z komunikacyjnego ubezpieczenia OC i napraw powypadkowych. Według deklaracji wiceministra prace grupy roboczej zajmującej się projektem zmian w przepisach ubezpieczeniowych zakończą się we wrześniu, a w październiku projekt mógłby trafić pod obrady rządu.