Jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *