Naprawiający swoje samochody na podstawie wyliczenia kosztorysowego muszą dostawać odszkodowania uwzględniające 22 proc. VAT. Taki finał osiągnęła kilkuletnia walka rzecznika ubezpieczonych o taki sposób rozliczeń zakończona kilka tygodni temu werdyktem Sądu Najwyższego. Pomimo tego towarzystwa nie kwapiły się do zmiany swoich procedur i odmawiały wypłat odszkodowań na kosztorys z VAT. Analizując w oparciu o dane lidera w tym segmencie rynku PZU można przyjąć, że tylko w pierwszym kwartale zaoszczędziły dzięki temu około 44 mln zł.

Jedynie Benefia z początkiem roku zaczęła wypłacać VAT. Reszta ubezpieczycieli poczekała na zalecenia w tej sprawie, które większość z nich dostała w połowie czerwca. Łukasz Dajnowicz z KNF przypomina, że termin na dostosowanie się do zaleceń mija około 15 lipca.

Towarzystwa są zobligowane terminem 30 dni ( licząc od dnia otrzymania dokumentu w tej sprawie ) na dokonanie zmiany procedur. AXA, BRE Ubezpieczenia, Link4 i Uniqa nie czekały na rozesłanie przez nadzór zaleceń i dokonały zmian. Inne, jak np. Cigna STU czy PTU dostosowały procedury już po otrzymaniu zalecenia. Z kolei Generali i Compensa czekają do ostatniego dnia wyznaczonego przez przepisy. Pierwsza firma zmienia procedury od dziś, a druga od 21 lipca. Ergo Hestia i MTU zaczną uwzględniać VAT w tym tygodniu. Informacji na temat swoich planów nie udzieliła HDI Asekuracja.

Liderzy rynku: PZU, Warta i Allianz, otrzymali zalecenia już wcześniej. Nie zastosowali się do nich w terminie, w związku z czym nadzór zaczął przygotowywać decyzje, przy czym na razie dostała ją tylko Warta, bo Allianz kilka dni po wydaniu wyroku przez Sąd Najwyższy zaczął wypłacać VAT. Warta odwołała się najpierw od decyzji, ale potem odwołanie wycofała i według informacji posiadanych przez nadzór, trwają prace nad dostosowaniem się do niej. Brak informacji, kiedy to nastąpi. Na pełne odszkodowania jeszcze dłużej będą czekali poszkodowani przez klientów PZU, bo ubezpieczyciel nie dostał jeszcze decyzji od KNF. Łukasz Dajnowicz zapowiada, że prawnicy Komisji jeszcze nad nią pracują, ale za kilka dni zostanie ona wysłana. Tomasz Brzeziński, rzecznik PZU, zapewnia, że Biuro Likwidacji Szkód PZU prowadzi prace w tym zakresie.

Wiadomo, że PZU w końcu będzie musiało wypłacać odszkodowania powiększone o VAT, bo za niedostosowanie się do decyzji nadzoru grożą wysokie kary. Członkowie zarządu takich firm mogą zapłacić kary nie wyższe niż ich trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Poważniejszą sankcją dla spółki jest domiar w wysokości nawet 0,5 proc. składki przypisanej brutto, uzyskanej przez zakład ubezpieczeń w roku poprzednim. W przypadku PZU byłaby to kwota ponad 38 mln zł, a dla Warty prawie 9 mln zł.

Poszkodowani, nawet jeśli teraz nie dostaną z PZU czy Warty wszystkich pieniędzy, to będą mogli dochodzić swoich roszczeń później, gdy firma uzna już zasadność wypłat. Łukasz Dajnowicz przypomina, że należy też zwracać klientom różnicę ze wszystkich nieprzedawnionych roszczeń, oczywiście jeśli klient się o nie upomni. Podobnego zdania jest rzecznik ubezpieczonych.

Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Ubezpieczonych zaznacza, że jeśli poszkodowani będą mieli jakieś problemy z odmową wyrównania odszkodowania, mogą zwracać się do rzecznika po pomoc. Kłopoty takie mogą się pojawić, zdaniem niektórych ekspertów są wątpliwości co do zasadności takich roszczeń.

Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uważa, że jeżeli ktoś przyjął odszkodowanie i nie zastrzegł, że traktuje je jako bezsporne, to nie może żądać dopłaty. Zobowiązanie ubezpieczyciela należy wtedy traktować jako wykonane. Na razie jednak ubezpieczyciele nie wspominają o takiej możliwości.

Magdalena Barcicka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń AXA Ubezpieczenia uważa, że jeżeli nie została zawarta ugoda przy wypłacie odszkodowania, do czasu przedawnienia roszczeń klient ma prawo zwrócić się z roszczeniem o dopłatę VAT, o ile wypłata realizowana była w kwocie netto. Dodaje, że takiego prawa nie będą mieli klienci, którzy przed wydaniem tej uchwały wystąpili na drogę sądową przeciwko ubezpieczycielom, i sąd powszechny uznał, że przy wyliczeniu kosztorysowym VAT się nie należy.

( źródło: „Gazeta Prawna” z 16.07.2007 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *