Ponad 100 pośredników i przedstawicieli firm odszkodowawczych powołało do życia Ogólnopolską Izbę Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych (OIPiPFO).

Członkami OIPiPFO mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa, doradztwa, przedstawicielstwa, kompleksowej i specjalistycznej obsługi w dochodzeniu roszczeń na rzecz uprawnionych podmiotów w związku ze zdarzeniami powstałymi w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, dobrowolnego, a także innych zdarzeń rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą.

Wśród członków Izby są m.in. Europejskie Centrum Odszkodowań oraz Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy, reprezentująca poszkodowanych na drodze sądowej.

Funkcja prezesa OIPiPFO została powierzona mec. Joannie Smereczańskiej-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

– Jestem przekonana, że prace Izby pomogą w edukowaniu Polaków na temat przysługujących im roszczeń. Chcemy, żeby głos firm odszkodowawczych był słyszalny a nasza Izba – równorzędnym rozmówcą dla organów władzy państwowej, samorządowej oraz dla organizacji społecznych i gospodarczych- powiedziała mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk.

Do podstawowych zadań OIPiPFO należą w szczególności:

• działania edukacyjne mające na celu zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w odniesieniu do przysługujących im uprawnień dotyczących roszczeń,

• delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach objętych przedmiotem działalności członków Izby,

• ustanawianie i promowanie Kodeksu Etycznego wśród członków Izby,

• uczestnictwo w procesie legislacyjnym w odniesieniu do aktów prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem działalności członków Izby,

• podejmowanie działań służących rozwojowi i promowaniu przedmiotu działalności członków Izby.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *