Regres to przejście, z chwilą wypłaty odszkodowania, na towarzystwo ubezpieczeniowe, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *