Regres

Regres to przejście, z chwilą wypłaty odszkodowania, na towarzystwo ubezpieczeniowe, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego.