Z raportu STU Ergo Hestia, opartego na danych z wystawionych przez sopockiego ubezpieczyciela polis od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) młodzieży szkolnej i akademickiej, wynika, że średnio do największej liczby nieszczęśliwych zdarzeń dochodzi w miesiącach szkolnych, nie zaś w miesiącach wakacyjnych, kiedy to dzieci są niemal stale pod opieką rodziców.

Raport odnotowuje również rosnącą świadomość ubezpieczeniową rodziców i dzieci. Ergo Hestia podkreśla, iż liczba nieszczęśliwych zdarzeń, w których biorą udział co roku uczniowie, nie zmienia się radykalnie, rośnie natomiast liczba szkód zgłaszanych do ubezpieczycieli. Oprócz tego w Polsce coraz więcej dzieci objętych jest ubezpieczeniem NNW – ale również coraz częściej poszkodowani wiedzą, że mają ubezpieczenie i w razie wypadku mogą liczyć na wypłatę świadczenia.

Jak wynika z danych, 13 lat temu – w 1998 r. – w trakcie roku szkolnego do Ergo Hestii zgłoszono ponad 1700 szkód, a podczas wakacji letnich i zimowych tylko 65 szkód (z polis NNW dla dzieci i młodzieży). Dekadę później, w 2009 roku, w trakcie roku szkolnego zgłoszono ponad 10 tys. szkód z udziałem dzieci, natomiast w okresie wakacji i ferii było ich łącznie ponad 6,8 tys.

– Rośnie nie tylko liczba zgłaszanych wypadków z udziałem dzieci, ale także świadomość, że polisa NNW dla najmłodszych jest niezbędnym elementem w placówce edukacyjnej. Rodzice domagają się coraz lepszych ubezpieczeń, które zagwarantują dzieciom poczucie bezpieczeństwa. To dobry trend: wskazuje na coraz większą świadomość ubezpieczeniową dorosłych – mówi Paweł Michalski, główny specjalista Biura Likwidacji Szkód w Ergo Hestii.rnrnRodzice, mając większą wiedzę na temat zagrożeń, dbają, aby ich dzieci posiadały ważną polisę. Większa świadomość w zakresie przysługujących im praw przekłada się na rosnącą liczbę zgłaszanych nieszczęśliwych wypadków. Dzięki temu coraz więcej dzieci może liczyć na świadczenie w przypadku złamania, skręcenia, zwichnięcia lub innych urazów.

– Do największej liczby zgłaszanych do nas zdarzeń dochodzi w miejscach, w których dzieci nie są objęte kuratelą rodziców. Takimi miejscami są boiska, sale gimnastyczne, korytarze szkolne oraz place zabaw. Ilość wypadków zależy również od warunków pogodowych, gdzie mamy do czynienia ze śniegiem, lodem, na którym możemy się poślizgnąć, doznając poważnego urazu – wskazuje Paweł Michalski.

Jak wynika z raportu, znacznie rzadziej zgłaszane są nieszczęśliwe zdarzenia, do których dochodzi w mieszkaniach – stanowią one jedynie 4% wszystkich zgłaszanych wypadków w ramach ubezpieczeń NWW młodzieży szkolnej i akademickiej.

Wśród najczęściej występujących urazów bezsprzecznie na pierwszym miejscu znajdują się złamania kończyn (ok. 40% zgłaszanych przypadków). Następne w kolejności częstości występowania są skręcenia stawów skokowych (ok. 30%) oraz skręcenia stawów kolanowych (ok. 20%). Kolejne miejsca zajmują złamania nosa (ok. 5%), rozcięcia głowy oraz innych części ciała (ok. 4%) i urazy stomatologiczne (1%).

***

Raport Ergo Hestii opiera się na archiwalnych teczkach szkodowych dotyczących NWW młodzieży szkolnej i akademickiej. Pod uwagę wzięto zgłoszenia ubezpieczeniowe z okresu 1.01.1998-31.12.2009. Przeanalizowano zarówno czas roku szkolnego jak i okres wakacji letnich i zimowych.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *