poniedziałek, 12 marzec 2007

Jutro, czyli 13 (nomen omen!) marca, sejmowa podkomisja nadzwyczajna ma rozpatrzyć rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwany w skrócie “ustawą OC” lub zamiennie “podatkiem Religi”. Jeśli ustawa stanie się obowiązującym prawem, ma obciążyć wszystkich polskich kierowców opłatą ryczałtową w wysokości 12 proc. na pokrycie leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych. Na specjalnie zwołanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencji prasowej, całe polskie środowisko ubezpieczeniowe i motoryzacyjne wypowiedziało się przeciwko tej ustawie. Zdaniem środowiska w proponowanym kształcie akt ten jest niezgodny z Konstytucją, sprzeczny z prawem Unii Europejskiej i narusza zasady poprawnej legislacji.

W konferencji udział wzięli: Tomasz Mintoft-Czyż, Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Andrzej Witkowski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Motorowego, Elżbieta Turkowska-Tyrluk, Prezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Mariusz Wichtowski, Prezes Zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Małgorzata Kaniewska, Prezes Zarządu Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Adam Sankowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Dr Marcin Matczak, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka sp. k.rnKrystyna Krawczyk, Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych.rnrnŚrodowisko ubezpieczeniowe, zdając sobie sprawę z ogromnej wagi społecznego problemu, jakim są wypadki drogowe i konieczność leczenia ich ofiar deklaruje dalszą wolę współpracy z rządem nad stworzeniem odpowiedniego aktu prawnego. Są gotowe wzorce europejskie. W większości krajów UE stosuje się opodatkowanie polis ubezpieczeniowych. Podatek od składki ubezpieczeniowej nie jest elementem składki przypisanej, zatem nie obciąża zakładów ubezpieczeń dodatkowymi kosztami. Koszty leczenia nie są refundowane przez ubezpieczycieli w stu procentach, towarzystwa ubezpieczeniowe współuczestniczą jedynie w finansowaniu kosztów. O wysokości świadczenia decydują f a k t y c z n e, czyli udokumentowane koszty ponoszone przez placówki służby zdrowia poszczególnych krajów, tymczasem w Polsce nikt nawet dokładnie nie wie, jakie są faktyczne koszty leczenia ofiar wypadków drogowych. Proponowana ryczałtowa opłata posłuży głownie do łatania dziur finansowych w budżecie NFZ.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *