Rzut na taśmę, czyli „ustawa OC” do kosza!

poniedziałek, 12 marzec 2007 Jutro, czyli 13 (nomen omen!) marca, sejmowa podkomisja nadzwyczajna ma rozpatrzyć rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwany w skrócie “ustawą OC” lub zamiennie “podatkiem Religi”. Jeśli ustawa stanie się obowiązującym prawem, ma obciążyć wszystkich polskich kierowców opłatą ryczałtową w wysokości […]