Rynek ubezpieczeniowy: direct zmniejszył zarobki agentów

Grupa towarzystw ( która zapewne będzie się jeszcze zwiększać ) stanęła przed koniecznością rozwiązania problemu gwałtownie spadających zarobków swoich agentów. Ten kłopot jest udziałem ubezpieczycieli, którzy do tej pory w sprzedaży ubezpieczeń wykorzystywali głównie kanał agencyjny a w chwili obecnej dodatkowo uruchomili bądź zamierzają to uczynić w najbliższym czasie kanał direct.

Ciech: połączenie właścicieli PTU

17 października 2007 roku, Zarząd Ciech S.A. powziął informację o dokonaniu z datą 12 października 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do rejestru spółki Soda Polska Ciech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z numerem 0000270628.

Rynek ubezpieczeniowy: Axa stawia zarzuty Liberty Direct

Konfliktu pomiędzy Liberty Direct a Axa ciąg dalszy. Jak dowiedział się „WSJ Polska”, w ciągu dwóch tygodni do władz niedawnego debiutanta na polskim rynku ubezpieczeniowym ma trafić pismo francuskiego ubezpieczyciela odnośnie podejrzeń plagiatu niektórych rozwiązań stosowanych przez Axa. Towarzystwo rodem z Francji domaga się od Liberty Direct wyjaśnień dotyczących zapisów w OWU amerykańskiego ubezpieczyciela.

Nawet 450 tys. osób może domagać się wyrównania odszkodowań od PZU SA

Sprawy dziwnych decyzji PZU SA odnośnie wyrównywania odszkodowań z OC komunikacyjnego ciąg dalszy. Otóż okazało się, że ubezpieczyciel wciąż nie zmienił wytycznych nakazujących odrzucanie wniosków o dopłatę VAT do odszkodowań z OC. Sytuacja staje się niepokojąca, bo chodzi o interes nawet 450 tys. klientów, którzy mogą domagać się wyrównania.

Bezpieczne sposoby inwestowania

Zarobienie kilkudziesięciu procent rocznie na inwestycjach w akcje w chwili obecnej wydaje się zadaniem trudnym do zrealizowania. Pomimo tego, że analitycy na razie nie przewidują bessy, zyski z akcji w najbliższych latach raczej nie będą przekraczać kilkunastu procent rocznie, a co więcej, niewykluczona jest ich utrata wartości w pewnych okresach. To wszystko powoduje, że inwestorzy […]

A może assistance medyczny?

Pierwsze skojarzenie, które niesie za sobą pojęcie assistance medycznego, to szybka interwencja lekarza w nagłym przypadku albo specjalistyczny transport chorego w asyście odpowiednio przeszkolonego personelu medycznego. Tradycyjne rozumienie słowa assistance przywodzi na myśl pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, w których wartość dodana tego rodzaju usług w znacznej mierze polega na szybkości reakcji i zapewnieniu klientowi poczucia […]

Segment MSP przedmiotem zabiegów towarzystw

Od mniej więcej sześciu lat sektor małych i średnich przedsiębiorstw przyciąga szczególną uwagę towarzystw ubezpieczeniowych. Wiedząc o profitach, jakie może uzyskać ubezpieczyciel z tej grupy klientów, to zainteresowanie nie budzi żadnego zdziwienia, podobnie jak specjalnie przygotowane dla tego segmentu oferty. Stały się one standardem w propozycji produktowej towarzystw. W przypadku PZU SA mamy do czynienia […]

Liberty Direct: druga odsłona kampanii reklamowej

Amerykańska grupa ubezpieczeniowa Liberty Mutual rozpoczęła II etap kampanii wprowadzającej markę Liberty Direct na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. W ramach kampanii produktowej od 15 października w telewizji prezentowane są reklamy polis Liberty Direct. Kampania została przygotowana we współpracy z agencjami: Gruppa 66 Ogilvy i Media Planning Group.

TU Allianz Życie: proste jak Life Casco

Dziś swoją premierę ma ubezpieczenie oferowane przez TU Allianz Życie Polska S.A. Life Casco to pierwsze proste ubezpieczenie na życie – za niewielkie pieniądze klienci otrzymują ochronę ubezpieczeniową bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich, a polisę dostają „od ręki” podczas spotkania z agentem.