Dla tych, którzy wykorzystują auto jako narzędzie swojej pracy

Lkwidując szkodę z ubezpieczenia OC (tzn., jeśli np. ktoś uszkodził Twój pojazd), możesz domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Wynika to z kodeksowych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, które pozwalają uwzględnić, oprócz rzeczywiście poniesionej straty, również tzw. utracone korzyści. Takimi właśnie utraconymi korzyściami w Twoim wypadku będzie

Stłuczka z cudzoziemcem

Wypadek samochodowy lub stłuczka, to zdarzenia, które mogą się przytrafić każdemu użytkownikowi naszych dróg. Jednak, jeśli sprawcą takiego wypadku jest cudzoziemiec, to wówczas wiele osób zadaje sobie pytanie: co dalej ? Jeśli do takiego zdarzenia doszło w Polsce, powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, czy sprawca posiada ważną polisę Zielonej Karty lub ważne tzw. ubezpieczenie graniczne, wystawione […]

Jak się zachować podczas wypadku za granicą?

Jeśli przydarzy Ci się wypadek drogowy poza granicami Polski, skieruj się, jeśli to będzie oczywiście możliwe, do najbliższego (lub autoryzowanego) warsztatu naprawczego, w celu dokonania wstępnej oceny rozmiarów szkody. Nie dokonuj jednak naprawy, przed dokonaniem oględzin i sporządzeniem kosztorysu przez Twojego Ubezpieczyciela. Jeśli zadzwonisz do firmy ubezpieczeniowej (np. na numer podany na polisie), możesz ewentualnie […]

Wypowiedzenie umowy OC

Przypominamy, że jeśli chcesz zmienić swojego Ubezpieczyciela, tzn. zawrzeć ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu, w innym zakładzie ubezpieczeń, niż dotychczas, obowiązkowo powinieneś złożyć na piśmie dotychczasowemu Ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy (podaj nr polisy i ewentualnie datę jej zawarcia), NAJPÓŻNIEJ NA 1 DZIEŃ PRZED UPŁYWEM TERMINU JEJ OBOWIAZYWANIA. W przeciwnym razie, będziesz prawnie zobowiązany do kontynuowania ubezpieczenia w […]

Ubezpieczenie OC przechodzi na nabywcę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zmiany właściciela pojazdu, ubezpieczenie OC niejako automatycznie „przechodzi” na nabywcę auta i pozostaje ważne do dnia, w którym upływa termin obowiązywania polisy. Jeśli kupiłeś samochód, możesz skorzystać z polisy jego dotychczasowego właściciela. Możesz również tego nie uczynić. Masz wówczas czas 30 dni na rozwiązanie umowy z dotychczasowym Ubezpieczycielem.

Teraz masz więcej uprawnień !

Sierpień 2007 przyniósł bardzo ważne zmiany w przepisach prawa, regulujących pozycję klientów firm ubezpieczeniowych. Chodzi o nowelizację przepisów kodeksu cywilnego, w części dotyczącej umowy ubezpieczenia. Dobrą wiadomością dla Ciebie jest to, że nowe regulacje znacznie wzmacniają pozycję konsumentów usług ubezpieczeniowych. Dla osób korzystających m.in. z ubezpieczeń komunikacyjnych, najważniejsze zmiany polegają przede wszystkim na zniesieniu możliwości […]

  • 1
  • 2