PTU – opcja odstąpienia od naliczenia zwyżki za szkodę w AC

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło w swojej ofercie autocasco nową opcję – odstąpienie od naliczania zwyżki składki z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę likwidowaną jako tzw. szkodę drobną (czyli nieprzekraczającą 1 500 złotych). Koszt takiego zabezpieczenia wynosi dodatkowo 80 złotych.

O wyborze decyduje cena

Jesteśmy więc nieco nieufni wobec ubezpieczycieli typu direct i to pomimo tego, że głównym kryterium doboru ubezpieczenia OC jest cena (47,9 proc. odpowiedzi), a wiarygodność jest na drugim miejscu (29,5 proc.).